RSS

reaktör çeşitleri

Reaktör Çeşitleri
Nükleer reaktörler oluşan enerjiyi değerlendirme ve soğutma sistemlerine göre sınıflandırılmaktadırlar:

1. Termal Reaktörler:
(Yavaşlatılmış fizyon reaksiyonundan çıkan enerjinin ısıyı taşıyan ara birimler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürüldüğü sistemler)

2. Hızlı reaktörler:
(Fizyon tepkimesi enerjisinin tepkime hiç yavaşlatılmadan direk olarak ısı aktarıcıya iletildiği reaktörler. Ancak artık bu tür reaktörler tehlikeleri nedeniyle yapılmamaktadır)

Termal reaktörler ise 6 çeşittir:

(Soğutucu arabirimlerine göre sınıflandırılırlar)Kaynakwh webhatti.com:

1. Gaz soğutuculu magnox reaktörüKaynakwh webhatti.com:
2. Gaz soğutuculu geliştirilmiş reaktör (AGR)
3. Sıkıştırılmış su reaktörü (PWR)
4. Kaynar su reaktörü (BWR)
5. Kömür ayarlı kaynar su reaktörü (RBMK)
6. Sıkıştırılmış ağır su reaktörü (CANDU

Reklamlar
 
Yorum yapın

Yazan: Aralık 5, 2013 in Uncategorized

 

iki yıl

kullanmayı unuttuğum woldpress sayfamı tesadüf eseri buldum artık tekrar buradan yazı yazabilecegim . sevın dım buna . aslında kullanmak istemediğimden olsa gerek unutma sebebim artık bu sayfadan amatörce uğraş verbilecegim belki sayfayı falan düzenlerim elimden gelirse

 
Yorum yapın

Yazan: Aralık 5, 2013 in Uncategorized

 

gelincik(erguvan) ağacı

Kökeni Doğu Akdeniz olan ve en yaygın adıyla “Yahuda ağacı” (Judas tree) olarak bilinen Cercis siliquastrum L. gösterişli pembe, pembemsi mor çiçeklere sahip bir peyzaj bitkisidir. Eski Yunanca kökenli bir sözcük olan cercis “ağaç”, Latince bir sözcük olan siliquastrum “kapsüllü meyve” veya “bakla şekilli meyve” anlamına gelmektedir. İngilizce’de “love tree” (aşk ağacı) veya “Mediterranean redbud” (Akdeniz kızıl-tomurcuğu), İspanyolca’da “Árbol del amor” (Aşk ağacı) olarak bilinen erguvan, Türkiye’nin bazı bölgelerinde “gelin ağacı” veya “gelincik ağacı” olarak ta anılmaktadır. Yapraklanmadan önce çiçeklenmektedir
Latince : Cercis siliquastrum
Türkçe : Erguvan (gelincik ağacı, Yuhuda Ağacı)

Erguvan Ağacının Doğal Yayılış ve Rakımı
Güney Avrupa, Batı Asya ve ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde makiliklerde, Kuzey Anadolu’da Karadeniz kıyılarında, Marmara ve Ege Bölgeleri’nde yetiştirilmektedir.

Erguvanın Toprak ve Besin İsteği
Kuru ve taze, kireçli, ağır balçık topraklarda ve güneye bakan yamaçlarda iyi gelişir. Kurak, kuru ve kumlu topraklarda da yetiştirmeye uygundur. pH=6.5-7.5 optimaldir.

Erguvan Bitkisinin Donlara Karşı Duyarlılığı
Soğuk iklim şartlarında himayeye ihtiyaç duyar. Vejetasyon mevsimi dışında -15 ° C sıcaklıklara kadar dayanır.

Erguvanın Sıcaklık ve Nem İsteği
Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde iyi yetişir. Kuzey bölgelerimizde ise sıcak ve korunaklı yerlerde yetişir.

Erguvan Ağacının Tohum Özellikleri
Kahverengi tohumları 5-8 mm. uzun, 2-3 mm. kalınlığında, eliptik ve serttir.

Erguvanın Tepe Şekli
Dar, yuvarlak bir tepe yapar. Tepe çapı 2-4 m.dir.

Erguvan Makaslama ve Budaması
Kışın bakım amacıyla budanabilir.

Erguvan Ağacının Büyüme ve Boylanması
Önceleri hızlı, sonraları yavaş büyür. Maksimum 8-10 m. boy yapar.

Erguvan Bitkisinin Kök Yapısı
Yayvan kök yapar. Kök sıkışıklığından hoşlanmaz . Köklerinde havanın serbest azotunu bağlayan yumrular vardır.

Erguvan Bitkisinin Işık İsteği
genelde fazla güneş istemez

Erguvanın Meyve ve Çiçekleri
Meyveler fasulye görünümünde, 9-10 cm. uzun, 2-5 cm. geniş, kızılsı kahve renginde, karın çizgisinde dar ve uzunca kanat bulunur. Tohumu boldur. Sonbaharda olgunlaşan meyve kış boyunca bitki üzerinde kalır. Nisan-Mayıs ayında açan çiçekleri hermafrodit olup yapraklanmadan önce açarlar. Uzun saplı olan çiçekler 3-8 çiçekli salkım kuruluşunda ve erguvan kırmızısı rengi ile çok dekoratiftir.

Erguvan Ağacında Yaprak ve Sürgün
Yaz yeşili yaprakları yuvarlak, böbrek biçimli, düz kenarlı, 9 cm. uzun, 12 cm. geniş, dip tarafı girintili, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü mavimsi-yeşil renkte olup her iki yüzü de tüysüzdür. Uç tomurcuk pseudoterminal, yan tomurcuk sürgüne almaçlı dizilmiştir. Yapraklar koyu yeşil-kırmızımsı ve uzun saplı, taze sürgünler kızılkahve renklidir.

Erguvanın Üretim Şekli
Tohum ve çelikle üretilir, ilkbaharda don tehlikesi olmayan yerlerde, doğrudan sonbaharda veya 3 aylık soğuk katlamanın ardından ya da sülfürik asitle bir saatlik muameleden sonra suda şişirilerek ilkbaharda ekilir. Temmuz-Ağustos ayında yarı olgun odun çelikleri ile üretilebilir.

Erguvan Bitkisinin Diğer Özellikleri
Çok dekoratif olan bu tür, soliter veya küçük gruplar halinde kullanılır. Odunu sert ve ağırdır. Tanenli yaprakları tıpta, meyveleri çikolata yapımında kullanılır.

 
Yorum yapın

Yazan: Mayıs 13, 2011 in Uncategorized

 

5n 1k ne demek

5n 1k
* 5n 1k: Gazetecilik terimi, haberin öğelerini oluşturan “ne? ne zaman? nerede? nasıl? neden? kim?” sorularını içerir. Günümüzde iletişim fakültelerinde ve bazı habercilik kitaplarında kaynağı belirten “nereden” unsuru da eklenerek 6N 1K olarak kullanılmaktadır.
* 5N1K Cüneyt Özdemir’in 2000 yılında CNN Türk kanalında sunmaya başladığı bir haber programının adı.

Değişim Yönetiminde 5N 1K Analizi

İçinde yaşadığımız son çeyrek yüzyılda dünyada en çok konuşulan konuların başında “değişim” gelmektedir. Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda makro ve mikro düzeyde tüm organizasyonlarda değişimin kaçınılmaz olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Organizasyonları değişime zorlayan faktörleri şu şekilde özetlemek mümkün:
Globalleşme ve rekabet,
Uluslararası ve bölgesel entegrasyonların önem kazanması,
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler,
Malzeme teknolojisindeki gelişmeler,
Yeni teknolojik buluşlar,
Yeni oluşan pazarlar dolayısıyla pazar kapma yarışı,
İnsan hakları ve demokrasi alanındaki gelişmeler dolayısıyla, organizasyonlarda insana saygının önem kazanması,
Ekonomik kalkınmanın itici gücünün insan kaynağı olduğunun anlaşılması,
Müşterilerin bilinçlenmesi ve müşteri beklentilerinin (kalite, hızlı servis, ucuzluk, ürünün estetk değeri, güvenli olması vs.) değişmesi,
Çalışanların yönetime katılma ve daha demokratik yönetilme istekleri,
Değişen demografik yapı (iş gücündeki cinsiyet, dil, ırk, kültür farklılıkları vs.),
Sosyalizmin çöküşü ve piyasa ekonomisine geçiş sürecine giren ülkelerdeki pazar potansiyeli,
Bu ve eklenebilecek diğer faktörler organizasyonlarda değişimin zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Değişim konusunu daha iyi anlayabilmek için şu sorulara cevap aranması önem taşımaktadır :
Değişim Ne’dir?
Değişim Niçin / Neden gereklidir?
Değişim yapılarak Nereye ulaşılmak istenmektedir?
Değişim Ne Zaman gerçekleştirilecektir?
Değişim Nasıl yapılacaktır?
Yukarıdaki beş “N” li sorulara ilaveten bir de “K” lı sorunun cevabını araştırmak değişimin başarısı için gereklidir :
Değişimi Kim gerçekleştirecek?
Değişimin öneminin ve gereğinin iyi kavranabilmesi için yukarıdaki 5-N ve 1-K olarak ifade edebileceğimiz soruların bilimsel bir analizinin ve değerlendirilmesinin yapılması gereklidir. Bu çerçevede Tablo-1’de yeralan bilgiler konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Değişim mühendisliği çalışmalarına başlamadan önce Tablo-1 ’de yeralan soruların titzlikle ele alınması ve araştırılması önem taşımaktadır.

Organizasyonda Değişim ve Yeniden Yapılanmada Başarı için 5-N ve 1-K Yaklaşımı
1. Ne?: Değişim ve yeniden yapılanmadan önce organizasyon yapısının “Ne” olduğunu ve “Ne” tür özelliklere sahip olduğunu bilmek gereklidir.
· Ne türde bir organizasyon yapısına sahibiz? (Kamu organizasyonu, özel organizasyon, kar amacı gütmeyen organizasyon vs.) · Ne tür problemlerle karşı karşıya bulunmaktayız?
2. Niçin? Neden?: Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanmaya “Niçin (Neden)” gerek olduğu iyi bir şekilde ortaya konulmalıdır.
3. Ne Zaman?: Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanmaya “Ne Zaman” başlanması gerektiği bir zaman planlaması yapılarak ortaya konulmalıdır. Değişim ve yeniden yapılanma sürecinde tüm yapılacak işlemlerin kilometre taşlarının bir zaman akım şeması içerisinde gösterilmesi gereklidir.
4. Nasıl?: Organizasyon içerisinde değişimin “Nasıl” gerçekleştirileceğine ilişkin bir stratejik planlama yapılmalıdır. Stratejik plan-lama organizasyonun değişim ve yeniden yapılanma ile başarmak istediği ve ulaşmayı arzuladığı amaçları ve bunun nasıl yapılabile-ceğini ortaya koyan bir planlama ve programlama aracıdır.
5. Nereye : Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanma reformu ile “Nereye” ulaşılmak istendiği öncelikle organizasyonun Vizyon Bildirisi içerisinde açık bir şeklde ortaya konulmalıdır. Stratejik planlama içerisinde ayrıca organizasyonda üstlenilen misyon ile “Nereye” ulaşılmak istendiğinin açık ve anlaşılır olması gereklidir.
6. Kim?: Organizasyonda değişimi “Kim” gerçekleştirecektir.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/242762-5n-1k-nedir-ne-demektir.html#ixzz1M9WJt0Yj

 
Yorum yapın

Yazan: Mayıs 12, 2011 in Uncategorized

 

illere göre ilçelerimiz

İlçelerimiz

İLÇELERİMİZ (892)

—————————————————————–
Adana

Aladağ
Ceyhan
Çukurova
Feke
İmamoğlu
Karaisalı
Karataş
Kozan
Pozantı
Saimbeyli
Sarıçam
Seyhan
Tufanbeyli
Yumurtalık
Yüreğir

——————————————————————————–
Adıyaman
Besni
Çelikhan
Gerger
Gölbaşı
Kahta
Samsat
Sincik
Tut

——————————————————————————–
Afyonkarahisar
Başmakçı
Bayat
Bolvadin
Çay
Çobanlar
Dazkırı
Dinar
Emirdağ
Evciler
Hocalar
İhsaniye
İscehisar
Kızılören
Sandıklı
Sinanpaşa
Sultandağı
Şuhut

——————————————————————————–
Ağrı
Diyadin
Doğubeyazıt
Eleşkirt
Hamur
Patnos
Taşlıçay
Tutak

——————————————————————————–
Aksaray
Ağaçören
Eskil
Gülağaç
Güzelyurt
Ortaköy
Sarıyahşi

——————————————————————————–
Amasya
Göynücek
Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merzifon
Suluova
Taşova

——————————————————————————–
Ankara
Altındağ
Akyurt
Ayaş
Bala
Beypazarı
Çamlıdere
Çankaya
Çubuk
Elmadağ
Etimesgut
Evren
Güdül
Gölbaşı
Haymana
Kalecik
Kazan
Keçiören
Kızılcahamam
Mamak
Nallıhan
Polatlı
Pursaklar
Sincan
Şereflikoçhisar
Yenimahalle

——————————————————————————–
Antalya
Aksu
Akseki
Alanya
Demre
Döşemealtı
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
İbradı
Kaş
Kemer
Kepez
Konyaaltı
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Muratpaşa
Serik

——————————————————————————–
Ardahan
Çıldır
Damal
Göle
Hanak
Posof

——————————————————————————–
Artvin
Ardanuç
Arhavi
Borçka
Hopa
Murgul
Şavşat
Yusufeli

——————————————————————————–
Aydın
Bozdoğan
Buharkent
Çine
Didim
Germencik
İncirliova
Karacasu
Karpuzlu
Koçarlı
Köşk
Kuşadası
Kuyucak
Nazilli
Söke
Sultanhisar
Yenipazar

——————————————————————————–
Balıkesir
Ayvalık
Balya
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gömeç
Gönen
Havran
İvrindi
Kepsut
Manyas
Marmara
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk

——————————————————————————–
Bartın
Amasra
Kurucaşile
Ulus

——————————————————————————–
Batman
Beşiri
Gercüş
Hasankeyf
Kozluk
Sason

——————————————————————————–
Bayburt
Aydıntepe
Demirözü

——————————————————————————–
Bilecik
Bozüyük
Gölpazarı
İnhisar
Osmaneli
Pazaryeri
Söğüt
Yenipazar

——————————————————————————–
Bingöl
Adaklı
Genç
Karlıova
Kığı
Solhan
Yayladere
Yedisu

——————————————————————————–
Bitlis
Adilcevaz
Ahlat
Güroymak
Hizan
Mutki
Tatvan

——————————————————————————–
Bolu
Dörtdivan
Gerede
Göynük
Kıbrıscık
Mengen
Mudurnu
Seben
Yeniçağa

——————————————————————————–
Burdur
Ağlasun
Altınyayla
Bucak
Çavdır
Çeltikçi
Gölhisar
Karamanlı
Kemer
Tefenni
Yeşilova

——————————————————————————–
Bursa
Büyükorhan
Gemlik
Gürsu
Harmancık
İnegöl
İznik
Karacabey
Keles
Kestel
Mudanya
Mustafakemalpaşa
Nilüfer
Orhaneli
Orhangazi
Osmangazi
Yenişehir
Yıldırım

——————————————————————————–
Çanakkale
Ayvacık
Bayramiç
Biga
Bozcaada
Çan
Eceabat
Ezine
Gelibolu
Gökçeada
Lapseki
Yenice

——————————————————————————–
Çankırı
Atkaracalar
Bayramören
Çerkeş
Eldivan
Ilgaz
Kızılırmak
Korgun
Kurşunlu
Orta
Şabanözü
Yapraklı

——————————————————————————–
Çorum
Alaca
Bayat
Boğazkale
Dodurga
İskilip
Kargı
Laçin
Mecitözü
Oğuzlar
Ortaköy
Osmancık
Sungurlu
Uğurludağ

——————————————————————————–
Denizli
Acıpayam
Akköy
Babadağ
Baklan
Bekilli
Beyağaç
Bozkurt
Buldan
Çal
Çameli
Çardak
Çivril
Güney
Honaz
Kale
Sarayköy
Serinhisar
Tavas

——————————————————————————–
Diyarbakır
Bağlar
Bismil
Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kayapınar
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan
Sur
Yenişehir

——————————————————————————–
Düzce
Akçakoca
Cumayeri
Çilimli
Gölyaka
Gümüşova
Kaynaşlı
Yığılca

——————————————————————————–
Edirne
Enez
Havsa
İpsala
Keşan
Lalapaşa
Meriç
Süloğlu
Uzunköprü

——————————————————————————–
Elazığ
Ağın
Alacakaya
Arıcak
Baskil
Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Palu
Sivrice

——————————————————————————–
Erzincan
Çayırlı
İliç
Kemah
Kemaliye
Otlukbeli
Refahiye
Tercan
Üzümlü

——————————————————————————–
Erzurum
Aşkale
Aziziye
Çat
Hınıs
Horasan
İspir
Karaçoban
Karayazı
Köprüköy
Narman
Oltu
Olur
Palandöken
Pasinler
Pazaryolu
Şenkaya
Tekman
Tortum
Uzundere
Yakutiye

——————————————————————————–
Eskişehir
Alpu
Beylikova
Çifteler
Günyüzü
Han
İnönü
Mahmudiye
Mihalgazi
Mihalıççık
Odunpazarı
Sarıcakaya
Seyitgazi
Sivrihisar
Tepebaşı

——————————————————————————–
Gaziantep
Araban
İslahiye
Karkamış
Nizip
Nurdağı
Oğuzeli
Şahinbey
Şehitkamil
Yavuzeli

——————————————————————————–
Giresun
Alucra
Bulancak
Çamoluk
Çanakçı
Dereli
Doğankent
Espiye
Eynesil
Görele
Güce
Keşap
Piraziz
Şebinkarahisar
Tirebolu
Yağlıdere

——————————————————————————–
Gümüşhane
Kelkit
Köse
Kürtün
Şiran
Torul

——————————————————————————–
Hakkari
Çukurca
Şemdinli
Yüksekova

——————————————————————————–
Hatay
Altınözü
Belen
Dörtyol
Erzin
Hassa
İskenderun
Kırıkhan
Kumlu
Reyhanlı
Samandağ
Yayladağı

——————————————————————————–
Iğdır
Aralık
Karakoyunlu
Tuzluca

——————————————————————————–
Isparta
Aksu
Atabey
Eğirdir
Gelendost
Gönen
Keçiborlu
Senirkent
Sütçüler
Şarkikaraağaç
Uluborlu
Yalvaç
Yenişarbademli

——————————————————————————–
İstanbul
Adalar
Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şile
Şişli
Sultanbeyli
Tuzla
Üsküdar
Ümraniye
Zeytinburnu

——————————————————————————–
İzmir
Aliağa
Balçova
Bayındır
Bayraklı
Bergama
Beydağ
Bornova
Buca
Çeşme
Çiğli
Dikili
Foça
Gaziemir
Güzelbahçe
Karabağlar
Karaburun
Karşıyaka
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Konak
Menderes
Menemen
Narlıdere
Ödemiş
Seferihisar
Selçuk
Tire
Torbalı
Urla

——————————————————————————–
Kahramanmaraş
Afşin
Andırın
Çağlayancerit
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Pazarcık
Türkoğlu

——————————————————————————–
Karabük
Eflani
Eskipazar
Ovacık
Safranbolu
Yenice

——————————————————————————–
Karaman
Ayrancı
Başyayla
Ermenek
Kazımkarabekir
Sarıveliler

——————————————————————————–
Kars
Akyaka
Arpaçay
Digor
Kağızman
Sarıkamış
Selim
Susuz

——————————————————————————–
Kastamonu
Abana
Ağlı
Araç
Azdavay
Bozkurt
Cide
Çatalzeytin
Daday
Devrekani
Doğanyurt
Hanönü
İhsangazi
İnebolu
Küre
Pınarbaşı
Seydiler
Şenpazar
Taşköprü
Tosya

——————————————————————————–
Kayseri
Akkışla
Bünyan
Develi
Felahiye
Hacılar
İncesu
Kocasinan
Melikgazi
Özvatan
Pınarbaşı
Sarıoğlan
Sarız
Talas
Tomarza
Yahyalı
Yeşilhisar

——————————————————————————–
Kırıkkale
Bahşılı
Balışeyh
Çelebi
Delice
Karakeçili
Keskin
Sulakyurt
Yahşihan

——————————————————————————–
Kırklareli
Babaeski
Demirköy
Kofçaz
Lüleburgaz
Pehlivanköy
Pınarhisar
Vize

——————————————————————————–
Kırşehir
Akçakent
Akpınar
Boztepe
Çiçekdağı
Kaman
Mucur

——————————————————————————–
Kilis
Elbeyli
Musabeyli
Polateli

——————————————————————————–
Kocaeli
Başiskele
Darıca
Çayırova
Derince
Dilovası
Gebze
Gölcük
İzmit
Kandıra
Karamürsel
Kartepe
Körfez

——————————————————————————–
Konya
Ahırlı
Akören
Akşehir
Altınekin
Beyşehir
Bozkır
Cihanbeyli
Çeltik
Çumra
Derbent
Derebucak
Doğanhisar
Emirgazi
Ereğli
Güneysınır
Hadim
Halkapınar
Hüyük
Ilgın
Kadınhanı
Karapınar
Karatay
Kulu
Meram
Sarayönü
Selçuklu
Seydişehir
Taşkent
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Yunak

——————————————————————————–
Kütahya
Altıntaş
Aslanapa
Çavdarhisar
Domaniç
Dumlupınar
Emet
Gediz
Hisarcık
Pazarlar
Simav
Şaphane
Tavşanlı

——————————————————————————–
Malatya
Akçadağ
Arapgir
Arguvan
Battalgazi
Darende
Doğanşehir
Doğanyol
Hekimhan
Kale
Kuluncak
Pütürge
Yazıhan
Yeşilyurt

——————————————————————————–
Manisa
Ahmetli
Akhisar
Alaşehir
Demirci
Gölmarmara
Gördes
Kırkağaç
Köprübaşı
Kula
Salihli
Sarıgöl
Saruhanlı
Selendi
Soma
Turgutlu

——————————————————————————–
Mardin
Dargeçit
Derik
Kızıltepe
Mazıdağı
Midyat
Nusaybin
Ömerli
Savur
Yeşilli

——————————————————————————–
Mersin
Akdeniz
Anamur
Aydıncık
Bozyazı
Çamlıyayla
Erdemli
Gülnar
Mezitli
Mut
Silifke
Tarsus
Toroslar
Yenişehir

——————————————————————————–
Muğla
Bodrum
Dalaman
Datça
Fethiye
Kavaklıdere
Köyceğiz
Marmaris
Milas
Ortaca
Ula
Yatağan

——————————————————————————–
Muş
Bulanık
Hasköy
Korkut
Malazgirt
Varto

——————————————————————————–
Nevşehir
Acıgöl
Avanos
Derinkuyu
Gülşehir
Hacıbektaş
Kozaklı
Ürgüp

——————————————————————————–
Niğde
Altunhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla

——————————————————————————–
Ordu
Akkuş
Aybastı
ÇamaşÇatalpınar
Çaybaşı
Fatsa
Gölköy
Gülyalı
Gürgentepe
İkizce
Kabadüz
Kabataş
Korgan
Kumru
Mesudiye
Perşembe
Ulubey
Ünye

——————————————————————————–
Osmaniye
Bahçe
Düziçi
Hasanbeyli
Kadirli
Sumbas
Toprakkale

——————————————————————————–
Rize
Ardeşen
Çamlıhemşin
Çayeli
Derepazarı
Fındıklı
Güneysu
Hemşin
İkizdere
İyidere
Kalkandere
Pazar

——————————————————————————–
Sakarya
Adapazarı
Akyazı
Arifiye
Erenler
Ferizli
Geyve
Hendek
Karapürçek
Karasu
Kaynarca
Kocaali
Pamukova
Sapanca
Serdivan
Söğütlü
Taraklı

——————————————————————————–
Samsun
Alaçam
Asarcık
Atakum
Ayvacık
Bafra
Canik
Çarşamba
Havza
Kavak
İlkadım
Ladik
Ondokuzmayıs
Salıpazarı
Tekkeköy
Terme
Vezirköprü
Yakakent

——————————————————————————–
Siirt
Aydınlar
Baykan
Eruh
Kurtalan
Pervari
Şirvan

——————————————————————————–
Sinop
Ayancık
Boyabat
Dikmen
Durağan
Erfelek
Gerze
Saraydüzü
Türkeli

——————————————————————————–
Sivas
Akıncılar
Altınyayla
Divriği
Doğanşar
Gemerek
Gölova
Gürün
Hafik
İmranlı
Kangal
Koyulhisar
Suşehri
Şarkışla
Ulaş
Yıldızeli
Zara

——————————————————————————–
Şanlıurfa
Akçakale
Birecik
Bozova
Ceylanpınar
Halfeti
Harran
Hilvan
Siverek
Suruç
Viranşehir

——————————————————————————–
Şırnak
Beytüşşebap
Cizre
Güçlükonak
İdil
Silopi
Uludere

——————————————————————————–
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Hayrabolu
Malkara
Marmara Ereğlisi
Muratlı
Saray
Şarköy

——————————————————————————–
Tokat
Almus
Artova
Başçiftlik
Erbaa
Niksar
Pazar
Reşadiye
Sulusaray
Turhal
Yeşilyurt
Zile

——————————————————————————–
Trabzon
Akçaabat
Araklı
Arsin
Beşikdüzü
Çarşıbaşı
Çaykara
Dernekpazarı
Düzköy
Hayrat
Köprübaşı
Maçka
Of
Sürmene
Şalpazarı
Tonya
Vakfıkebir
Yomra

——————————————————————————–
Tunceli
Çemişgezek
Hozat
Mazgirt
Nazimiye
Ovacık
Pertek
Pülümür

——————————————————————————–
Uşak
Banaz
Eşme
Karahallı
Sivaslı
Ulubey

——————————————————————————–
Van
Bahçesaray
Başkale
Çaldıran
Çatak
Edremit
Erciş
Gevaş
Gürpınar
Muradiye
Özalp
Saray

——————————————————————————–
Yalova
Altınova
Armutlu
Çınarcık
Çiftlikköy
Termal

——————————————————————————–
Yozgat
Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çekerek
Kadışehri
Saraykent
Sarıkaya
Sorgun
Şefaatli
Yenifakılı
Yerköy

——————————————————————————–
Zonguldak
Alaplı
Çaycuma
Devrek
Ereğli
Gökçebey
Kilimli

 
Yorum yapın

Yazan: Mayıs 11, 2011 in Uncategorized

 

SENİ İSTİYORUM, ŞİMDİ

Hiçbir duygumu ertelemedim ben. Yaşayacağım hiçbir şeyi sonraya bırakmadım. Sonra diye bir şeyin olmadığını biliyorum çünkü. Hep yarına dair hayaller kurmak, gelmesi mümkün olmayacak zamanları beklemek benim işim değil.

Aşk zamana meydan okur; ama, sen karşı koyamazsın ona. Orada durup öylece bekleyemezsin geleceği. Bir adım atmalısın, bir el uzatmalısın aşka doğru.

Aşkın anahtarı cesaret değil mi yar? Cesur olmak gerekmez mi bir sevdayı yaşamak, büyütmek için?

Kaynak: ForumPaylas.net [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN…]
Kaç gece geçti hesaplasana…Kaç gece bir sonraki günü düşünerek geçti. Neler yapabilirdik, neler yaşayabilirdik düşünsene…

Her sabahı birlikte karşılamak vardı seninle. Sevişmekten yorgun düşmüş bedenini öpücüklerle yeni güne hazırlayabilirdim. Gözünü açar açmaz ilk gördüğün şey ben olurdum ve sen benim yüzümde mutluluğu görürdün.

Bu kentin sokaklarında el ele dolaşabilirdik. Girmediğimiz sokak kalmazdı. Bakışlara aldırmadan sokağın ortasında sarılıp öpebilirdim seni.

Bir şarkıyı sözlerini bilmesek bile bağıra çağıra söyleyebilirdik. Sonra bir filme gider, bir kitap okur, bir martının bir lokma simit kapabilmek için vapurların peşinden bıkmadan uçuşunu izleyebilirdik.

Paylaştığımız her anı, beynimize bir daha çıkmamak üzere kazınırdı. Özlerdik birbirimizi delicesine. Bir saati yalnız geçirsek, bir sonraki saati iki saatlik yaşardık, arayı kapayalım diye.

Peki biz ne yaptık? Aşkı bir bekleyişin sırtına yükleyip ona sadece uzaktan bakmakla yetindik. Her an aşkı yaşamak varken, her gün birbirimizi yeniden keşfetmek varken, bu yolda birer kâşif olmak varken sürgünleri yaşamaya mahkûm ettik birbirimizi.

Bu sürgünlüğe son vermenin zamanı geldi artık. Sana huzur vaat etmiyorum. Aşkta huzur arayan yanılır. Ben tutkunun, en koyu sevdanın sözcüsüyüm. Onlar adına konuşuyorum. Yarını olmayan zamanlarda erimek adına konuşuyorum.

Gözlerinin içine bakıp “Seni Seviyorum” demek istiyorum. Aşkın akışına kapılıp hiçbir kaygı duymadan gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Kokunu içime çekmek, teninin sıcaklığı ile irkilmek istiyorum. Yaşama senin adınla anlam katmak, mutluluğu bulmak ve bir daha kaybetmemek istiyorum.

Seni istiyorum ey yar, canıma bir can daha katmak için, daha mavi bir deniz, daha mavi bir gökyüzü, daha mavi bir sevda için.

Seni istiyorum, yarın, öbür gün, öbür hafta, öbür ay, öbür yıl değil….Şimdi!

mehmet çoşkun deniz

 
Yorum yapın

Yazan: Mayıs 5, 2011 in Uncategorized

 

özlem tekin- ben söylemem sen anla

 
Yorum yapın

Yazan: Mayıs 2, 2011 in Uncategorized